จังหวัดกาฬสินธุ์


แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์

+ กมลาไสย
+ กุฉินารายณ์
+ เขาวง
+ คำม่วง
+ ฆ้องชัย
+ ดอนจาน
+ ท่าคันโท
+ นาคู
+ นามน
+ เมืองกาฬสินธุ์
+ ยางตลาด
+ ร่องคำ
+ สมเด็จ
+ สหัสขันธ์
+ สามชัย
+ หนองกุงศรี
+ ห้วยผึ้ง
+ ห้วยเม็ก

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองกาฬสินธุ์ ร่องคำ 39
เมืองกาฬสินธุ์ คำม่วง 81
เมืองกาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ 79
เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงศรี 62
เมืองกาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ 39
เมืองกาฬสินธุ์ กมลาไสย 12
เมืองกาฬสินธุ์ นาคู 88
เมืองกาฬสินธุ์ เขาวง 103
เมืองกาฬสินธุ์ ท่าคันโท 99
เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง 60
เมืองกาฬสินธุ์ นามน 42
เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด 16
เมืองกาฬสินธุ์ สมเด็จ 40
เมืองกาฬสินธุ์ สามชัย 85
เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก 48

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนที่ตัวเมืองกาฬสินธุ์
แผนที่ตัวเมืองกาฬสินธุ์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>