จังหวัดกำแพงเพชร


แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

+ โกสัมพีนคร
+ ขานุวรลักษบุรี
+ คลองขลุง
+ คลองลาน
+ ทรายทองวัฒนา
+ ไทรงาม
+ บึงสามัคคี
+ ปางศิลาทอง
+ พรานกระต่าย
+ เมืองกำแพงเพชร
+ ลานกระบือ

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 358 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองกำแพงเพชร บึงสามัคคี 90
เมืองกำแพงเพชร โกสัมพีนคร 35
เมืองกำแพงเพชร พรานกระต่าย 25
เมืองกำแพงเพชร คลองขลุง 43
เมืองกำแพงเพชร ไทรงาม 43
เมืองกำแพงเพชร ปางศิลาทอง 70
เมืองกำแพงเพชร คลองลาน 50
เมืองกำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 53
เมืองกำแพงเพชร ขานุวรลักษบุรี 79
เมืองกำแพงเพชร ลานกระบือ 55

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

แผนที่ตัวเมืองกำแพงเพชร
แผนที่ตัวเมืองกำแพงเพชร


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>