จังหวัดฉะเชิงเทรา


จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา

+ คลองเขื่อน
+ ท่าตะเกียบ
+ บางคล้า
+ บางน้ำเปรี้ยว
+ บางปะกง
+ บ้านโพธิ์
+ แปลงยาว
+ พนมสารคาม
+ เมืองฉะเชิงเทรา
+ ราชสาส์น
+ สนามชัยเขต

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 82 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

 

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
อำเภอเมือง คลองเขื่อน 18
เมืองฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ 14
เมืองฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 50
เมืองฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 32
เมืองฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 53
เมืองฉะเชิงเทรา บางคล้า 25
เมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง 24
เมืองฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว 19
เมืองฉะเชิงเทรา แปลงยาว 35
เมืองฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 85

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แผนที่ตัวเมืองฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)
แผนที่ตัวเมืองแปดริ้ว


หลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโสธร


วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหารLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>