จังหวัดชุมพร


แผนที่จังหวัดชุมพร

อำเภอในจังหวัดชุมพร

+ ท่าแซะ
+ ทุ่งตะโก
+ ปะทิว
+ พะโต๊ะ
+ เมืองชุมพร
+ ละแม
+ สวี
+ หลังสวน

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 463 กิโลเมตร

 ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองชุมพร ทุ่งตะโก 62
เมืองชุมพร สวี 45
เมืองชุมพร ท่าแซะ 32
เมืองชุมพร พะโต๊ะ 115
เมืองชุมพร ปะทิว 30
เมืองชุมพร ละแม 95
เมืองชุมพร หลังสวน 76

 

แผนที่จาก ททท.
จังหวัดชุมพร

แผนที่ตัวเมืองชุมพร แผนที่ตัวเมืองชุมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>