จังหวัดตาก


แผนที่จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

อำเภอในจังหวัดตาก

+ ท่าสองยาง
+ บ้านตาก
+ พบพระ
+ เมืองตาก
+ แม่ระมาด
+ แม่สอด
+ วังเจ้า
+ สามเงา
+ อุ้มผาง

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 426 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

 

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
อำเภอเมือง วังเจ้า 38
เมืองตาก อุ้มผาง 221
เมืองตาก พบพระ 135
เมืองตาก สามเงา 56
เมืองตาก ท่าสองยาง 170
เมืองตาก บ้านตาก 22
เมืองตาก แม่ระมาด 120
เมืองตาก แม่สอด 86


แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่จังหวัดตาก

แผนที่ตัวเมืองตาก
แผนที่ตัวเมืองตาก


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>