จังหวัดนครปฐม


แผนที่จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

อำเภอในจังหวัดนครปฐม

+ กำแพงแสน
+ ดอนตูม
+ นครชัยศรี
+ บางเลน
+ พุทธมณฑล
+ เมืองนครปฐม
+ สามพราน

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 56 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

 

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองนครปฐม กำแพงแสน 26
เมืองนครปฐม บางเลน 46
เมืองนครปฐม ดอนตูม 31
เมืองนครปฐม พุทธมณฑล 20
เมืองนครปฐม นครชัยศรี 14
เมืองนครปฐม สามพราน 21

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
แผนที่ตัวเมืองนครปฐม
แผนที่ตัวเมืองนครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>