จังหวัดนนทบุรี


แผนที่จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

อำเภอในจังหวัดนนทบุรี

+ ไทรน้อย
+ บางกรวย
+ บางบัวทอง
+ บางใหญ่
+ ปากเกร็ด
+ เมืองนนทบุรี

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 20 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองนนทบุรี ปากเกร็ด 10
เมืองนนทบุรี บางกรวย 15
เมืองนนทบุรี ไทรน้อย 30
เมืองนนทบุรี บางใหญ่ 20
เมืองนนทบุรี บางบัวทอง 25

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
แผนที่ตัวเมืองนนทบุรี
แผนที่ตัวเมืองนนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>