จังหวัดน่าน


จังหวัดน่าน

อำเภอในจังหวัดน่าน

+ เฉลิมพระเกียรติ
+ เชียงกลาง
+ ท่าวังผา
+ ทุ่งช้าง
+ นาน้อย
+ นาหมื่น
+ บ่อเกลือ
+ บ้านหลวง
+ ปัว
+ ภูเพียง
+ เมืองน่าน
+ แม่จริม
+ เวียงสา
+ สองแคว
+ สันติสุข

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 668 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
อำเภอเมือง บ่อเกลือ 108
เมืองน่าน เชียงกลาง 78
เมืองน่าน เฉลิมพระเกียรติ 135
เมืองน่าน แม่จริม 39
เมืองน่าน ปัว 60
เมืองน่าน บ้านหลวง 45
เมืองน่าน เวียงสา 25
เมืองน่าน นาหมื่น 80
เมืองน่าน สองแคว 77
เมืองน่าน ท่าวังผา 42
เมืองน่าน สันติสุข 33
เมืองน่าน ทุ่งช้าง 93
เมืองน่าน นาน้อย 60


แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่จังหวัดน่าน
แผนที่ตัวเมืองน่าน
แผนที่ตัวเมืองน่าน


ต้องการติดตั้ง GPS Tracker เพื่อติดตามรถยนต์ รถส่วนตัว รถขนส่ง ในจังหวัดน่าน …คลิ๊ก…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>