จังหวัดปทุมธานี


แผนที่จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

อำเภอในจังหวัดปทุมธานี

+ คลองหลวง
+ ธัญบุรี
+ เมืองปทุมธานี
+ ลาดหลุมแก้ว
+ ลำลูกกา
+ สามโคก
+ หนองเสือ

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 46 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

 

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองปทุมธานี หนองเสือ 47
เมืองปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 16
เมืองปทุมธานี คลองหลวง 22
เมืองปทุมธานี สามโคก 5
เมืองปทุมธานี ธัญบุรี 34
เมืองปทุมธานี ลำลูกกา 32

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี
แผนที่ตัวเมืองปทุมธานี
แผนที่ตัวเมืองปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>