จังหวัดราชบุรี


แผนที่จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

อำเภอในจังหวัดราชบุรี

+ จอมบึง
+ ดำเนินสะดวก
+ บางแพ
+ บ้านคา
+ บ้านโป่ง
+ ปากท่อ
+ โพธาราม
+ เมืองราชบุรี
+ วัดเพลง
+ สวนผึ้ง

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 100 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองราชบุรี บ้านโป่ง 42
เมืองราชบุรี จอมบึง 30
เมืองราชบุรี ดำเนินสะดวก 50
เมืองราชบุรี ปากท่อ 22
เมืองราชบุรี สวนผึ้ง 60
เมืองราชบุรี วัดเพลง 15
เมืองราชบุรี บางแพ 22
เมืองราชบุรี โพธาราม 26

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

แผนที่ตัวเมืองราชบุรี
แผนที่ตัวเมืองราชบุรี


ต้องการติดตั้ง GPS Tracker เพื่อติดตามรถบัส รถบรรทุก รถขนส่ง ในจังหวัดราชบุรี …โปรดคลิ๊ก…