จังหวัดศรีสะเกษ


แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ

+ กันทรลักษณ์
+ กันทรารมย์
+ ขุขันธ์
+ ขุนหาญ
+ น้ำเกลี้ยง
+ โนนคูณ
+ บึงบูรพ์
+ เบญจลักษณ์
+ ปรางค์กู่
+ พยุห์
+ โพธิ์ศรีสุวรรณ
+ ไพรบึง
+ ภูสิงห์
+ เมืองจันทร์
+ เมืองศรีสะเกษ
+ ยางชุมน้อย
+ ราษีไศล
+ วังหิน
+ ศรีรัตนะ
+ ศิลาลาด
+ ห้วยทับทัน
+ อุทุมพรพิสัย

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 571 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ 29
เมืองศรีสะเกษ ศิลาลาด 50
เมืองศรีสะเกษ โนนคูณ 56
เมืองศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 24
เมืองศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 80
เมืองศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง 44
เมืองศรีสะเกษ ราษีไศล 38
เมืองศรีสะเกษ กันทรารมย์ 26
เมืองศรีสะเกษ กันทรลักษณ์ 63
เมืองศรีสะเกษ ขุขันธ์ 49
เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 32
เมืองศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 37
เมืองศรีสะเกษ ขุนหาญ 60
เมืองศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 42
เมืองศรีสะเกษ วังหิน 35
เมืองศรีสะเกษ ภูสิงห์ 28
เมืองศรีสะเกษ ไพรบึง 42
เมืองศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 37
เมืองศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 40
เมืองศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 60
เมืองศรีสะเกษ พยุห์ 21

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
แผนที่ตัวเมืองศรีสะเกษ
แผนที่ตัวเมืองศรีสะเกษ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>