จังหวัดสระบุรี


แผนที่จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

อำเภอในจังหวัดสระบุรี

+ แก่งคอย
+ เฉลิมพระเกียรติ
+ ดอนพุด
+ บ้านหม้อ
+ พระพุทธบาท
+ มวกเหล็ก
+ เมืองสระบุรี
+ วังม่วง
+ วิหารแดง
+ เสาไห้
+ หนองแค
+ หนองแซง
+ หนองโดน

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 107 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองสระบุรี ดอนพุด 42
เมืองสระบุรี วังม่วง 64
เมืองสระบุรี แก่งคอย 15
เมืองสระบุรี มวกเหล็ก 38
เมืองสระบุรี หนองแค 21
เมืองสระบุรี พระพุทธบาท 28
เมืองสระบุรี หนองแซง 25
เมืองสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 8
เมืองสระบุรี บ้านหม้อ 30
เมืองสระบุรี หนองโดน 38
เมืองสระบุรี วิหารแดง 28
เมืองสระบุรี เสาไห้ 8

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี
แผนที่ตัวเมืองสระบุรี
แผนที่ตัวเมืองสระบุรี


ติดตั้ง GPS Tracker เพื่อติดตามรถบรรทุก รถส่วนตัว ในจังหวัดสระบุรี…โปรดคลิ๊ก…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>