จังหวัดสระแก้ว


แผนที่จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

อำเภอในจังหวัดสระแก้ว

+ เขาฉกรรจ์
+ คลองหาด
+ โคกสูง
+ ตาพระยา
+ เมืองสระแก้ว
+ วังน้ำเย็น
+ วังสมบูรณ์
+ วัฒนานคร
+ อรัญประเทศ

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 237 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองสระแก้ว โคกสูง 72
เมืองสระแก้ว วังสมบูรณ์ 55
เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น 50
เมืองสระแก้ว วัฒนานคร 38
เมืองสระแก้ว อรัญประเทศ 54
เมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ 19
เมืองสระแก้ว คลองหาด 65
เมืองสระแก้ว ตาพระยา 100

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
แผนที่ตัวเมืองสระแก้ว
แผนที่ตัวเมืองสระแก้ว
แผนที่ท่องเที่ยวอำเภออรัญประเทศ
แผนที่ท่องเที่ยวอำเภออรัญประเทศ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>