จังหวัดอุตรดิตถ์


แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์

+ ตรอน
+ ทองแสงขัน
+ ท่าปลา
+ น้ำปาด
+ บ้านโคก
+ พิชัย
+ ฟากท่า
+ เมืองอุตรดิตถ์
+ ลับแล

 

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 491 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

 

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองอุตรดิตถ์ ตรอน 24
เมืองอุตรดิตถ์ ท่าปลา 40
เมืองอุตรดิตถ์ ทองแสงขัน 42
เมืองอุตรดิตถ์ ฟากท่า 113
เมืองอุตรดิตถ์ บ้านโคก 165
เมืองอุตรดิตถ์ น้ำปาด 72
เมืองอุตรดิตถ์ พิชัย 45
เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล 8

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>