คำนวณระยะทาง ระหว่างอำเภอ

  โปรดเลือกจังหวัด:   
 

ต้นทางปลายทาง 
ระยะทาง (ก.ม.)
 
อำเภอเมืองนาตาล93
อำเภอเมืองเหล่าเสือโก้ก27
อำเภอเมืองนาเยีย35
อำเภอเมืองสว่างวีระวงศ์23
อำเภอเมืองน้ำขุ่น97
เมืองอุบลราชธานีสำโรง28
เมืองอุบลราชธานีวารินชำราบ2
เมืองอุบลราชธานีบุณฑริก87
เมืองอุบลราชธานีนาจะหลวย100
เมืองอุบลราชธานีศรีเมืองใหม่83
เมืองอุบลราชธานีม่วงสามสิบ34
เมืองอุบลราชธานีเดชอุดม45
เมืองอุบลราชธานีตาลสุม32
เมืองอุบลราชธานีสิรินธร80
เมืองอุบลราชธานีโพธิ์ไทร99
เมืองอุบลราชธานีเขื่องใน38
เมืองอุบลราชธานีพิบูลมังสาหาร45
เมืองอุบลราชธานีน้ำยืน110
เมืองอุบลราชธานีกุดข้าวปุ้น76
เมืองอุบลราชธานีดอนมดแดง35
เมืองอุบลราชธานีโขงเจียม110
เมืองอุบลราชธานีเขมราฐ108
เมืองอุบลราชธานีทุ่งศรีอุดม74
เมืองอุบลราชธานีตระการพืชผล50
จีพีเอสติดตามรถ(Vehicle GPS Tracker)