จังหวัดชัยภูมิ


แผนที่จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ

+ เกษตรสมบูรณ์
+ แก้งคร้อ
+ คอนสวรรค์
+ คอนสาร
+ จัตุรัส
+ ซับใหญ่
+ เทพสถิต
+ เนินสง่า
+ บ้านเขว้า
+ บ้านแท่น
+ บำเหน็จณรงค์
+ ภักดีชุมพล
+ ภูเขียว
+ เมืองชัยภูมิ
+ หนองบัวแดง
+ หนองบัวระเหว

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 342 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ 38
เมืองชัยภูมิ เนินสง่า 30
เมืองชัยภูมิ ภูเขียว 77
เมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า 13
เมืองชัยภูมิ หนองบัวแดง 53
เมืองชัยภูมิ ภักดีชุมพล 85
เมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว 33
เมืองชัยภูมิ จัตุรัส 39
เมืองชัยภูมิ คอนสาร 125
เมืองชัยภูมิ บ้านแท่น 81
เมืองชัยภูมิ เทพสถิต 105
เมืองชัยภูมิ แก้งคร้อ 45
เมืองชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ 58
เมืองชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 90

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
แผนที่ตัวเมืองชัยภูมิ
แผนที่ตัวเมืองชัยภูมิ