จังหวัดตรัง


จังหวัดตรัง

อำเภอในจังหวัดตรัง

+ กันตัง
+ นาโยง
+ ปะเหลียน
+ เมืองตรัง
+ ย่านตาขาว
+ รัษฎา
+ วังวิเศษ
+ สิเกา
+ ห้วยยอด
+ หาดสำราญ

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 828 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองตรัง หาดสำราญ 45
เมืองตรัง ห้วยยอด 28
เมืองตรัง สิเกา 33
เมืองตรัง วังวิเศษ 60
เมืองตรัง ย่านตาขาว 23
เมืองตรัง ปะเหลียน 47
เมืองตรัง นาโยง 10
เมืองตรัง รัษฎา 47
เมืองตรัง กันตัง 24


แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
แผนที่ตัวเมืองตรัง
แผนที่ตัวเมืองตรัง


จองโรงแรมในภาคใต้

โดย ความร่วมมือระหว่าง แผนที่ไทย.คอม และ Web Sawasdee Plc.
“สะดวก ประหยัด ปลอดภัย”