จังหวัดตราด


แผนที่จังหวัดตราด

จังหวัดตราด

อำเภอในจังหวัดตราด

+ เกาะกูด
+ เกาะช้าง
+ เขาสมิง
+ คลองใหญ่
+ บ่อไร่
+ เมืองตราด
+ แหลมงอบ

ระยะทางจากกรุงเทพฯ  315  กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองตราด เกาะช้าง 27
เมืองตราด เกาะกูด 82
เมืองตราด แหลมงอบ 17
เมืองตราด คลองใหญ่ 74
เมืองตราด บ่อไร่ 59
เมืองตราด เขาสมิง 16

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่จังหวัดตราด โดย ททท.


ต้องการติดตั้ง GPS Tracker เพื่อติดตามรถส่วนตัว รถตู้ รถเช่า รถขนส่ง ในจังหวัดตราด …โปรดคลิ๊ก…