จังหวัดนครพนม


แผนที่จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม

อำเภอในจังหวัดนครพนม

+ ท่าอุเทน
+ ธาตุพนม
+ นาแก
+ นาทม
+ นาหว้า
+ บ้านแพง
+ ปลาปาก
+ โพนสวรรค์
+ เมืองนครพนม
+ เรณูนคร
+ วังยาง
+ ศรีสงคราม

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 740 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองนครพนม วังยาง 80
เมืองนครพนม ท่าอุเทน 26
เมืองนครพนม นาทม 130
เมืองนครพนม นาแก 78
เมืองนครพนม บ้านแพง 93
เมืองนครพนม ปลาปาก 44
เมืองนครพนม ธาตุพนม 52
เมืองนครพนม โพนสวรรค์ 45
เมืองนครพนม นาหว้า 93
เมืองนครพนม เรณูนคร 51
เมืองนครพนม ศรีสงคราม 67

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
แผนที่ตัวเมืองนครพนม
แผนที่ตัวเมืองนครพนม