จังหวัดนครสวรรค์


แผนที่จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์

+ เก้าเลี้ยว
+ โกรกพระ
+ ชุมตาบง
+ ชุมแสง
+ ตากฟ้า
+ ตาคลี
+ ท่าตะโก
+ บรรพตพิสัย
+ พยุหะคีรี
+ ไพศาลี
+ เมืองนครสวรรค์
+ แม่เปิน
+ แม่วงก์
+ ลาดยาว
+ หนองบัว

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 240 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองนครสวรรค์ แม่เปิน 75
เมืองนครสวรรค์ ชุมตาบง 73
เมืองนครสวรรค์ พยุหะคีรี 26
เมืองนครสวรรค์ ไพศาลี 65
เมืองนครสวรรค์ ลาดยาว 40
เมืองนครสวรรค์ หนองบัว 71
เมืองนครสวรรค์ บรรพตพิสัย 34
เมืองนครสวรรค์ โกรกพระ 18
เมืองนครสวรรค์ ท่าตะโก 45
เมืองนครสวรรค์ ตากฟ้า 73
เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ 80
เมืองนครสวรรค์ ชุมแสง 39
เมืองนครสวรรค์ ตาคลี 61
เมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว 20


แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
จังหวัดนครสวรรค์
แผนที่ตัวเมืองนครสวรรค์
แผนที่ตัวเมืองนครสวรรค์


ต้องการติดตั้ง GPS Tracker เพื่อติดตามรถ ในจังหวัดนครสวรรค์ …คลิ๊ก…