จังหวัดนนทบุรี


แผนที่จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

อำเภอในจังหวัดนนทบุรี

+ ไทรน้อย
+ บางกรวย
+ บางบัวทอง
+ บางใหญ่
+ ปากเกร็ด
+ เมืองนนทบุรี

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 20 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองนนทบุรี ปากเกร็ด 10
เมืองนนทบุรี บางกรวย 15
เมืองนนทบุรี ไทรน้อย 30
เมืองนนทบุรี บางใหญ่ 20
เมืองนนทบุรี บางบัวทอง 25

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
แผนที่ตัวเมืองนนทบุรี
แผนที่ตัวเมืองนนทบุรี