จังหวัดปราจีนบุรี


แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี

+ กบินทร์บุรี
+ นาดี
+ บ้านสร้าง
+ ประจันตคาม
+ เมืองปราจีนบุรี
+ ศรีมหาโพธิ์
+ ศรีมโหสถ

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 135 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองปราจีนบุรี นาดี 78
เมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 60
เมืองปราจีนบุรี ประจันตคาม 30
เมืองปราจีนบุรี บ้านสร้าง 20
เมืองปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 20
เมืองปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ 21

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนทีท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
แผนที่ตัวเมืองปราจีนบุรี
แผนที่ตัวเมืองปราจีนบุรี