จังหวัดพิจิตร


แผนที่จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

อำเภอในจังหวัดพิจิตร

+ ดงเจริญ
+ ตะพานหิน
+ ทับคล้อ
+ บางมูลนาก
+ บึงนาราง
+ โพทะเล
+ โพธิ์ประทับช้าง
+ เมืองพิจิตร
+ วชิรบารมี
+ วังทรายพูน
+ สากเหล็ก
+ สามง่าม

 

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 344 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

 

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
อำเภอเมือง บึงนาราง 86
อำเภอเมือง ดงเจริญ 78
เมืองพิจิตร โพธิ์ประทับช้าง 25
เมืองพิจิตร สามง่าม 18
เมืองพิจิตร สากเหล็ก 20
เมืองพิจิตร ตะพานหิน 28
เมืองพิจิตร วชิรบารมี 26
เมืองพิจิตร วังทรายพูน 31
เมืองพิจิตร บางมูลนาก 50
เมืองพิจิตร โพทะเล 66
เมืองพิจิตร ทับคล้อ 44

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่จังหวัดพิจิตร โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แผนที่ตัวเมืองพิจิตร
แผนที่ตัวเมืองพิจิตร