จังหวัดพิษณุโลก


จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก

+ ชาติตระการ
+ นครไทย
+ เนินมะปราง
+ บางกระทุ่ม
+ บางระกำ
+ พรหมพิราม
+ เมืองพิษณุโลก
+ วังทอง
+ วัดโบสถ์

 

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 377 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองพิษณุโลก เนินมะปราง 75
เมืองพิษณุโลก วัดโบสถ์ 30
เมืองพิษณุโลก บางกระทุ่ม 35
เมืองพิษณุโลก พรหมพิราม 40
เมืองพิษณุโลก วังทอง 17
เมืองพิษณุโลก บางระกำ 17
เมืองพิษณุโลก นครไทย 97
เมืองพิษณุโลก ชาติตระการ 136


แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่จังหวัดพิษณุโลก
แผนที่ตัวเมืองพิษณุโลก
แผนที่ตัวเมืองพิษณุโลก