จังหวัดลพบุรี


แผนที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

อำเภอในจังหวัดลพบุรี

+ โคกเจริญ
+ โคกสำโรง
+ ชัยบาดาล
+ ท่าวุ้ง
+ ท่าหลวง
+ บ้านหมี่
+ พัฒนานิคม
+ เมืองลพบุรี
+ ลำสนธิ
+ สระโบสถ์
+ หนองม่วง

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 153 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

 

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองลพบุรี สระโบสถ์ 65
เมืองลพบุรี ชัยบาดาล 97
เมืองลพบุรี โคกสำโรง 35
เมืองลพบุรี โคกเจริญ 77
เมืองลพบุรี พัฒนานิคม 51
เมืองลพบุรี บ้านหมี่ 32
เมืองลพบุรี ลำสนธิ 120
เมืองลพบุรี หนองม่วง 54
เมืองลพบุรี ท่าหลวง 83
เมืองลพบุรี ท่าวุ้ง 15

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี
แผนที่ตัวเมืองลพบุรี
แผนที่ตัวเมืองลพบุรี


ต้องการติดตั้ง GPS Tracker เพื่อติดตามรถบรรทุก รถขนส่ง ในจังหวัดลพบุรี …โปรดคลิ๊ก…