จังหวัดลำพูน


แผนที่จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

อำเภอในจังหวัดลำพูน

+ ทุ่งหัวช้าง
+ บ้านธิ
+ บ้านโฮ่ง
+ ป่าซาง
+ เมืองลำพูน
+ แม่ทา
+ ลี้
+ เวียงหนองล่อง

 

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 670 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

 

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองลำพูน เวียงหนองล่อง 45
เมืองลำพูน ป่าซาง 11
เมืองลำพูน ลี้ 105
เมืองลำพูน ทุ่งหัวช้าง 105
เมืองลำพูน บ้านธิ 26
เมืองลำพูน บ้านโฮ่ง 40
เมืองลำพูน แม่ทา 25

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
แผนที่ตัวเมืองลำพูน
แผนที่ตัวเมืองลำพูน