จังหวัดอุทัยธานี


อำเภอในจังหวัดอุทัยธานี

+ ทัพทัน
+ บ้านไร่
+ เมืองอุทัยธานี
+ ลานสัก
+ สว่างอารมณ์
+ หนองขาหย่าง
+ หนองฉาง
+ ห้วยคต

 

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 219 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองอุตรดิตถ์ บ้านไร่ 81
เมืองอุตรดิตถ์ ห้วยคต 45
เมืองอุตรดิตถ์ หนองขาหย่าง 11
เมืองอุตรดิตถ์ หนองฉาง 22
เมืองอุตรดิตถ์ ทัพทัน 19
เมืองอุตรดิตถ์ ลานสัก 54
เมืองอุตรดิตถ์ สว่างอารมณ์ 33

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
แผนที่ตัวเมืองอุทัยธานี
แผนที่ตัวเมืองอุทัยธานี