จังหวัดแพร่


แผนที่จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

อำเภอในจังหวัดแพร่

+ ดงสักงาม
+ เด่นชัย
+ เมืองแพร่
+ ร้องกวาง
+ ลอง
+ วังชิ้น
+ สอง
+ สูงเม่น
+ หนองม่วงไข่

 

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 551 กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอำเภอ

ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (ก.ม.)
เมืองแพร่ ร้องกวาง 29
เมืองแพร่ วังชิ้น 49
เมืองแพร่ สอง 48
เมืองแพร่ เด่นชัย 24
เมืองแพร่ ลอง 40
เมืองแพร่ สูงเม่น 11
เมืองแพร่ หนองม่วงไข่ 20

 

แผนที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แผนที่จังหวัดแพร่
แผนที่ตัวเมืองแพร่
แผนที่ตัวเมืองแพร่