เส้นทางบนแผนที่

 เส้นทางการเดินทาง โดยรถวิ่งบนแผนที่ 

+ ห้างฯ เซ็นทรัลบางนา ไป สวนหลวง ร.๙
+ ห้างฯ เซ็นทรัลบางนา ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
+ ห้างฯ เซ็นทรัลบางนา ไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
+ ห้างฯ เซ็นทรัลบางนา ไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
+ ห้างฯ เซ็นทรัล พระรามสอง ไป ห้างฯ เซ็นทรัล บางนา
+ ห้างฯ เซ็นทรัล พระรามสอง ไป ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
+ ห้างฯ เซ็นทรัล พระรามสอง ไป อิมแพ็คเมืองทองธานี
+ ห้างฯ เซ็นทรัล พระรามสอง ไป ไบเทคบางนา
+ สี่แยกบางนา ไป อิมแพ็คเมืองทองธานี
+ สี่แยกบางนา ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
+ สี่แยกบางนา ไป สนามหลวง
+ สี่แยกบางนา ไป ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

+ ห้างฯ เซ็นทรัล พระรามสอง ไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
+ ห้างฯ เซ็นทรัล พระรามสอง ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
+ ห้างฯ เซ็นทรัล พระรามสอง ไป สนามหลวง
+ ห้างฯ เซ็นทรัล พระรามสอง ไป ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
+ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป อิมแพ็คเมืองทองธานี
+ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป สนามหลวง
+ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป สนามบินสุวรรณภูมิ
+ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
+ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
+ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
+ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป ห้างฯ เซ็นทรัล บางนา

Recent Posts

เดือนเกิดตรงกับสัตว์อะไร


เดือนเกิดตรงกับสัตว์อะไร

>>>January 1 – 9 ~ Dog
>>>January 10 – 24 ~ Mouse
>>>January 25 – 31 ~ Lion
>>>February 1 – 5 ~ Cat
>>>February 6 – 14 ~ Dove
>>>February 15 – 21 ~ Turtle
>>>February 22 – 28 ~ Panther
>>>March 1 – 12 ~ Monkey
>>>March 13 – 15 ~ Lion
>>>March 16 – 23 ~ Mouse
>>>March 24 – 31 ~ Cat
>>>April 1 – 3 ~ Dog
>>>April 4 – 14 ~Panther
>>>April 15 – 26 ~Mouse
>>>April 27 – 30 ~Turtle
>>>May 1 – 13 ~ Monkey
>>>May 14 – 21 ~ Dove
>>>May 22 – 31 ~Lion
>>>June 1 – 3 ~ Mouse
>>>June 4 – 14 ~ Turtle
>>>June 15 – 20 ~ Dog
>>>June 21 -24 ~ Monkey
>>>June 25 – 30 ~ Cat
>>>July 1 – 9 ~ Mouse
>>>July 10 – 15 ~ Dog
>>>July 16 – 26 ~ Dove
>>>July 27 – 31 ~ Cat
>>>August 1 – 15 ~ Monkey
>>>August 16 – 25 ~ Mouse
>>>August 26 – 31 ~ Turtle
>>>September 1 – 14 ~ Dove
>>>September 15 – 27~ Cat
>>>September 28 – 30~ Dog
>>>October 1 –
>>>15 ~ Monkey
>>>October 16 – 27 ~ Turtle
>>>October 28 – 31 ~Panther
>>>November 1 – 16 ~ Lion
>>>November 17 -30 ~ Cat
>>>December 1 – 16 ~ Dog
>>>December 17 – 25 ~ Monkey
>>>December 26 – 31 ~ Dove
>>>
>>>
>>>
>>>Dog
>>>Your Attractive and popular. Your nice and easy going and make friends
>>>with everyone very easily. Your cool and smart and are a leader.
>>>
>>>Cat
>>>Your very shy and cute. You are a follower and dont like to talk to
>>>people you dont know. Your very careful about choosing your friends. Your
>>>really nice.
>>>
>>>Monkey
>>>You are attractive and hyper. You have a lot of friends and your really
>>>outgoing. You gossip alot. Your funky and “unique” theres no one else
>>>like you. You want attention and like to be a leader.
>>>
>>>
>>>Panther
>>>You are mysterious. You have lots of friends and can be mean at times or
>>>nice. You always have the latest gossip with you and you are a leader.
>>>
>>>Mouse
>>>Your very quiet and quick – witted. You are very shy. Your cute and
>>>funny. You have a little group of friends. You
>>>are not “popular” but you are not a “geek”
>>>
>>>Lion
>>>You are a born leader. People look up to you. You have lots a friends and
>>>you are very attractive. Your nice and
>>>people want to be your friend. You make friends easily.
>>>
>>>Turtle
>>>You are very nice and pretty. You treat others as you would want to be
>>>treated yourself. You have lots of friends and never talk about anyone
>>>behind their back. You are
>>>loyal.
>>>
>>>Dove
>>>Your very peaceful and nice. You fall in love very easily and you are
>>>quiet and calm. You are not very shy but you are not outgoing. You are a
>>>leader of your group of friends

  1. ความลับของความรัก Comments Off on ความลับของความรัก
  2. คุณค่าของความรัก Comments Off on คุณค่าของความรัก
  3. คำอธิษฐานที่ได้รับรางวัล Comments Off on คำอธิษฐานที่ได้รับรางวัล