คำนวณระยะทาง ระหว่างอำเภอ

  โปรดเลือกจังหวัด:   
 

ต้นทางปลายทาง 
ระยะทาง (ก.ม.)
 
อำเภอเมืองนาตาล93
อำเภอเมืองสว่างวีระวงศ์23
อำเภอเมืองน้ำขุ่น97
อำเภอเมืองนาเยีย35
อำเภอเมืองเหล่าเสือโก้ก27
เมืองอุบลราชธานีเขมราฐ108
เมืองอุบลราชธานีวารินชำราบ2
เมืองอุบลราชธานีพิบูลมังสาหาร45
เมืองอุบลราชธานีบุณฑริก87
เมืองอุบลราชธานีดอนมดแดง35
เมืองอุบลราชธานีสิรินธร80
เมืองอุบลราชธานีตาลสุม32
เมืองอุบลราชธานีทุ่งศรีอุดม74
เมืองอุบลราชธานีน้ำยืน110
เมืองอุบลราชธานีตระการพืชผล50
เมืองอุบลราชธานีเขื่องใน38
เมืองอุบลราชธานีโพธิ์ไทร99
เมืองอุบลราชธานีเดชอุดม45
เมืองอุบลราชธานีศรีเมืองใหม่83
เมืองอุบลราชธานีกุดข้าวปุ้น76
เมืองอุบลราชธานีสำโรง28
เมืองอุบลราชธานีโขงเจียม110
เมืองอุบลราชธานีม่วงสามสิบ34
เมืองอุบลราชธานีนาจะหลวย100
จีพีเอสติดตามรถ(Vehicle GPS Tracker)