ลองมองดูนิ้วก้อยข้างซ้าย

Asideลองมองดูนิ้วก้อยข้างซ้ายของคุณดูนะคะ
แล้วเปรียบเทียบความยาวของแต่ละข้อนิ้ว

ทายนิสัยจากนิ้วก้อยมือซ้าย

นิ้วก้อยมือซ้ายทายนิสัย

ทายนิสัยจากนิ้วก้อย