แผนที่ไทย.คอม - PanteeTHAI.com ..... Find the places you want and the maps you need! ..... ค้นหาแผนที่หลายแห่ง ที่คุณอยากไป ..... Auram Siam Co.,Ltd.

หน้าแรก | แผนที่จังหวัด | แผนที่เขต ในกรุงเทพฯ | คำนวณระยะทาง | ติดต่อกับเรา | เส้นทางบนแผนที่ | Web Forum | GPS Trackers | Site Map

เริ่มต้น (Start)   : 
ปลายทาง (End) : 
  กดปุ่ม Start เริ่มแสดงการเดินทาง CarIcon
 
ระยะทาง (Distance): 0.00 กิโลเมตร
เริ่มใหม่ (view again)

ขอขอบคุณ Google Map สำหรับแผนที่อันทันสมัย

ขอขอบคุณ Community Church Javascript Team
สำหรับ Java Script สร้างเส้นทางการเดินทาง พร้อมรูปรถที่น่าใช้
http://econym.org.uk/gmap/ Thank you!
ภายหลังที่กดปุ่ม Start ท่านสามารถ ย่อ หรือ ขยาย แผนที่ได้ในขณะที่รถวิ่ง หรือดูแผนที่แบบผสมได้เช่นกัน โดยกดปุ่ม "ไฮบริด" หรือ "แบบผสม"

GPS-Tracker

หน้าแรก | แผนที่จังหวัด | แผนที่เขต ในกรุงเทพฯ | คำนวณระยะทาง | ติดต่อกับเรา | เส้นทางบนแผนที่ | Web Forum | GPS Trackers | Site Map